home

 

 

 

 

 

 

Nieuw wapen aangevraagd door Cornelis Speek, Ranonkelstraat 4, 6942 VZ Didam, Nederland, en door het Heraldisch College van de V.V.F. goedgekeurd op30 juni 2001 onder nummer 233. Naast sollicitant mag dit wapen -na voorafgaande toestemming van de aanvrager en na diens overlijden door zijn wettelijke en in dezen gerechtigde opvolger- ook nog gevoerd worden door de nog levende wettige nazaten van het echtpaar Jan Janssen Speeck x Anna Philippi, beiden ca. 1620 te Ekeren (B) geboren.

 

Beschrijving: in zilver, een karrenaaf van keel voorzien van een centraal gedeelte en een buitenring van zilver alsmede acht spaken van keel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. 

Wrong en dekkleden van lazuur en zilver.

Helmteken: een karrewiel van keel.

Op een lint van zilver "Spee(c)k"in letters van lazuur.

 

Motivatie:

1. Het wapen is sprekend. De acht spaken van keel wijzen naar de betekenis van de familienaam: Speek als beroepsnaam voor de wiel- of wagenmaker of hij die de spaken in de wielen steekt. (Cfr. Frans Debrabandere, Woordenboek van Familienamen in België en Noord-Frankrijk, deel II, Uitg. Gemeentekrediet, p. 1404 en 1306).

2. Zilver en keel alluderen naar het Land van Hoogstraten, waar de familienaam Speecx/Speeck in 1467 voor het eerst opduikt.

3. De dekkleden van lazuur en zilver, aangevuld met het keel van het schild, staan voor de Nederlandse driekleur en onderstrepen de nationaliteit van de aanvrager.

4. Het helmteken is een versterking voor het beroep van wiel- en wagenmaker.

 

Gepubliceerd in: Vlaamse Stam

                            Tijdschrift voor familiegeschiedenis

                            37e jaargang, nummer : 10, oktober 2001

 

Nadere toelichting:

1. Indien een wettige familierelatie met de hierboven vermelde familie Speeck kan worden aangetoond, mag het hierboven vermelde wapen -uiteraard na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanvrager en na diens overlijden door zijn wettelijke en in dezen gerechtigde opvolger- ook door andere naamgenoten, dan de nog levende wettige nazaten van het echtpaar Jan Janssen Speeck x Anna Philippi, beiden ca. 1620 te Ekeren geboren, worden gevoerd. 

2. Onder wettige en in dezen gerechtigde opvolger dient hier te worden verstaan: Astrid Speek, dochter van Cornelis Speek.

3. Het zonder toestemming voeren van het hierboven beschreven familiewapen, zal nadat dit is vastgesteld, rechterlijk worden vervolgd.

 

Toevoeging: Sinds 01-01-2004 is gebleken dat Jan Janssen Speeck, die gehuwd was met Anna Philippi en geboren te Ekeren 23-08-1620, een zoon was van Jan Janssens Speeck, geboren Antwerpen 21-02-1596 en gehuwd te Ekeren xx-07-1615 met Margareta Brands. Jan Janssens Speeck, geboren te Antwerpen 21-02-1596 was een zoon van Joannes Speeck en Elisabeth de Hase. Hierdoor blijkt Jan Janssens Speeck uit Ekeren af te stammen van een Gijsbrecht Smeets die men hiet Speecx uit Het Land van Hoogstraten, die in 1467 in Het Land van Hoogstraten een stede en hof kocht, en uiteindelijk van Wouteren de smid die omstreeks 1300 geboren is.

Hierdoor is er in feite sprake van één familie Speecx/Spee(c)k die uit het Land van Hoogstraten via Westmalle en Ekeren in Nederland, m.n. in Woensdrecht en Amsterdam is terechtgekomen.

Hierdoor kunnen alle levende wettige nakomelingen van deze familie, na voorgaande schriftelijke toestemming van de aanvrager of na diens overlijden door zijn wettige en in dezen gerechtigde opvolger, het bovenvermelde familiewapen voeren.